Joomla Free Template by FatCow Hosting

Добро дошли

Обавештавају се Пљевљаци и пријатељи Пљеваља и Пљевљака да ће се 39. Завичајно вече

Пљевљака у Београду одржати 21. априла 2018. године у хотелу ПУТНИК-Tulip Inn, ул. Палмира

Тољатија број 9 (код старог Меркатора) са почетком у 20 сати. 

Контакт телефони за улазнице:

064/144-72- 25

063/311-673

064/137-68- 35

063/262-373

УПВ БРЕЗНИК

ДОБРО ДОШЛИ

 

Удружење Пљевљака „Брезник“ је завичајно удружење, основано и регистровано као добровољна, невладина, нестраначка, непрофитна и самостална организација заснована на слободном и јавном удруживању више физичких лица поријеклом са територије пљеваљског краја, који су се удружили ради остварења циљева дефинисаних Статутом.

Циљ Удружења је међусобно упознавање и повезивање свих Пљевљака који живе и раде у Београду, одржавање веза са Завичајем ради развијања и промовисања културе и културног наслеђа Завичаја, те развијање свих облика сарадње са људима из пљеваљског краја.

 

*

Идеја је да на овом сајту буду заступљени уметници,(писци, сликари, вајари, музички уметници итд) научни радници (академици, доктори наука, магистри итд) који живе у Београду, а родом су од Пљеваља. Молимо све заинтересоване да нам пошаљу кратак приказ свог рада, како би били представљени.

Рецимо, за књижевнике, могу се доставити кратке биографије, са фотографијом ако се жели, библиографију, скенииране корице објављених књига, по неку песму из сваке књиге. У колико је реч о прози, онда извод из приче, романа исл, по властитом избору.

Ако је реч о ликовним уметницима, фотос неке слике, скулптуре исл.

Научни радници такође могу да одаберу на који ће начин представити своје радове.

Значи, свако да одабере свој начин представљања, водећи рачуна о простору/меморији коју изискује тај избор докумената, пошто је, услед недостатка средстава, код провајдера закупљен ограничен простор у смислу капацитета/меморије.