Joomla Free Template by FatCow Hosting

 

Док су Брезница која тече кроз Пљевља и Везишница која је практично градска међа са западне стране, кратке ријеке, дотле је Ћехотина или Ћотина како јој тепају Пљевљаци дуга око 125 км. Највећи дио тока Ћехотине као и њене највеће притоке припадају пљеваљском крају. Чак ¾ вода са територије пљеваљске општине припада сливу Ћехотине, чија је укупна површина 1501 км2.kraj

Ћехотина извире испод планине Стожера на 1020 м, а улива се у Дрину на 380 м надморске висине, као њена десна притока, код Фоче (Србиња). Ћехотина је права планинска ријека која се скоро цијелим својим током пробија кроз каменито и непроходно планинско подручје. На том путу њене обале су час благе а час стрме кањонске литице, сликовите и занимљиве управо због те своје дивљине.kraj

На неколико километара изнад Пљеваља, за потребе пљеваљске термоелектране, на Ћехотини је направљено вјештачко језеро дужине око 12 км и просјечне ширине око 150 метара. Највеће притоке Ћехотине, поред већ поменутих Брезнице и Везишнице, су Козичка, Глисничка и Готовушка ријека, Маочница, Југоштица, Володер и Склопочница.