Joomla Free Template by FatCow Hosting

ПОЛОЖАЈ

krajНа крајњем сјеверозападу Црне Горе, на тромеђи Србије, Босне односно Републике Српске налази се пљеваљска општина. Захвата површину од око 1346 км2 (скоро 10% Црне Горе), дужине око 60 и ширине око 25 км (ваздушне линије). Највиша тачка општине је Дернечиште на Љубишњи 2238 м а најнижа у кањону Таре, испод Соколoвине око 520 м.

КЛИМА

Преовладава континентална клима са оштрим, хладним и сњеговитим зимама и умјерено топлим и сувим љетима. Максималне температуре у јулу достижу до 30-35°C а зими у јануару температура зна да се спусти и до –20 па чак и до –25°C, што Пљевља сврстава међу најхладније градове у СЦГ (преко 200 грејних дана годишње). Због температурне инверзије као и због мало вјетра (скоро 70% дана годишње је без вјетра) Пљевља су често зими обавијена густом маглом. Пљевља спадају у градове са мање падавина.

СТАНОВНИШТВО

По последњем попису становништва из 1991. године Пљеваљска општина је имала око 40.000 становника а сам град око 21.000. По истом попису Црногораца је било нешто преко 21.000, Срба око 10.000, Муслимана око 7.000, Југословена и осталих близу 2.000. Двије средње, три основне школе у граду као и тринаест сеоских школа похађа 5.220 ђака . У општини Пљевља живи 5.161 пензионер.