Joomla Free Template by FatCow Hosting

 

kraj

У пљеваљској општини, ван самих Пљеваља живи око 19000 становника у 157 сеоских насеља. Тај велики простор је прилично слабо насељен, тек нешто више од 14 становника на 1км2. Око 30.000 ха у пљеваљској општини су обрадиве површине, 35.000 ха пашњаци а близу 75.000 ха шуме.

Села ближе Пљевљима и са бољим саобраћајним комуникацијама знатно су гушће насељена, за разлику од удаљених планинских села у којима преовлађују старачка домаћинства која се баве традиционалном сточарском производњом. Та удаљена планинска села са малим бројем становника, неразвијеном саобраћајном инфраструктуром су и најживописнија, по правилу на већој надморској висини, еколошки најздравија и туристички најатрактивнија. Два засеока Бобова - Колијевка и Калушићи су на преко 1.600 м, на највећој надморској висини на Балкану.

Из Пљеваља води шест путних праваца, од којих су четири транзитна: на исток преко Трлице, Вијенца, Ранча и Јабуке према Пријепољу, југоисточно преко Отиловића, уз долину Ћехотине, преко Матаруга, Вруље према Бијелом Пољу, на југ преко Зенице, Бошчиновића, Оџака, Мијаковића, Косанице и Ђурђевића Таре према Мојковцу на једну и Жабљаку на другу страну, четврти путни правац, према сјеверозападу, води преко Готовуше, Крћа, Бољанића, Ковача, Метаљке и даље према Чајничу.

Остала два правца имају локални значај: на југозапад преко Врбице Крушева, Дрегаша, Какмужа, Бобова према Слатини и Мештревцу и правац на запад низ Ћехотину преко Жидовића, Потока, Брвенице, Глиснице према Грацу и Шулима.