Joomla Free Template by FatCow Hosting

Пљевљаци у науци

 

1. - Антонијевић Драган, рођен 19.марта 1933.године у Пљевљима. Завршио гимназију у Пљевљима, Природно-математички факултет у Београду 1956.године,Постдипломске студије у Нишу 1972.године, Докторску дисертацију у Загребу. Био је члан Бећа Војнотехничког института од 1982.године. Професор на Машинском факултету у Београду, смјер за војно машинство и оптичке уређаје и опто-електронике. Објавио 19.научно истраживачких радова и 50 студија на ВТИ везаних за реализацију савремених метода прорачуна и средстава војне технике

 

2. - Ашанин Ружа, рођена 30.септембра 1947.године у породици Гогић из Жидовића, Пљевља.Завршила гимназију у Пљевљима 1967.године,Ветеринарски факултет у Београду 1971.године, Постдипломске студије 1978.године, Докторску дисертацију одбранила 1981.године. За звање доцента изабрана 1983.године, у звање ванредног професора 1988.године. Објавила више научних радова и студија, и руководила бројним научно-истраживачким задацима.

 

3. - Бојовић Т. Миодраг, рођен 9 јуна 1933.године у Пљевљима, Геодетскутехничку школу 1957.године у Београду, Саобраћајни факултет 1966.године у Београду, Постдипломске студије на Архитектонском факултету у Београду 1975.године, Докторску дисертацију у Загребу 1987.године. Звање научног саветника стекао 1992.године. Објевио више научних радова и стручних публикација из области планирања урбаног транспорта, просторног планирања и урбане екологије.

 

4. - Боровић И. Ранко, рођен 15 септембра 1934.године у Бољанићима, Гимназију у Пљевљима завршио 1955.године,Рударски факултет 1960.године у Београду, Постдипломске студије 1970.године у Београду, Докторирао 1976.године на Рударском факултету У Београду, Звање доцента добио,1971.године, ванредног професора 1976 и за редовног професора изабран 1982.године.Објавио је већи број научних радова и публикација.

 

5. - Бојовић Т. Мирко, рођен је 26 марта 1937.године у Пљевљима, Завршио гимназију у Пљевљима 1956.године. Постдипломске студије завршио на Архитектонском факултету у Беогару 1987.год.. З година био начелник у општини Савски венац, 11 година на функцији Генералног секретара Југословенског савета за саобраћај. Од 1995.године иснивач и директор фирме МТБ Неимар инжењеринг. Објавио преко 40 радова у домаћим и страним часописима.

 

6. - Гогић Петар, рођен је 14.јула 1951.године у Бушњима, Пљевља. Завршио гимназију у Пљевљима 1970.године, пољопривредни факултет у Земуну 1975.године, постдипломске студије 1982 а докторирао 1990.године. Прошао сва звања на Пољопривредном факултету у Земуну. Објавио преко 20 самосталних нааучних радова и толико групних.

 

7. - Драгашевић Тихомир, рођен 1926.године у Пљеевљима, Завршио гимназију у Пљевљима 1947.године, Рударски факултет 1953.године, докторирао 1964.године. Обављао разне високе дужности од шефа оделења, научног саветника,директора до редовног професора на Рударско геолошком факултету у Београду. Објавио је више од 70 научних радова.

 

8. - Јауковић Р.Ђорђе, рођен је 5 августа 1825.године у Пљевљима. Гимназију учио у Пљевљима и Нишу, машински факултет у Београду 1952.године. радио на научно истраживачким пословима у Паризу у области авионских млазних мотора. 1962.године изабран за доцента а 1982.године за редовног професора Машинског факултета у Београду. Објевио је 38 радова, књига анализа и пројеката из области авионских млазних мотора и 27 из области ракетних мотора и система. Пензионисан је у чину генерал-мајора.

 

9. - Перовић Глигорије, рођен је 9 новембра 1940.године у Зекаавицама, Пљевља. Техничку школу завршио у Подгорици, грађевински факултет у Београду. Обављао дужности асистента на техничком факултету у Приштини и вишој техничкој школи и Грађевинском факултету у Београду. Докторирао 1980.године на грађевинском факултету у Београду. Објавио више научних радова, студија, уџбеника и стручних радова у земљи и иностранству.

 

10. - Петрић Добрица, рођен 1939.године у Готовуши. Гимназију завршио у Пљевљима, Војно-техничку академију и Високу техничку школу у Загребу.магистрирао 1977. А докторирао 1981.године. службовао у више гарнизона. Објавио више научних и стручних радова из пројектовања моторних возила.

 

11. - Петрић Ј. Јован, рођен 15 августа 1930.године у Готовуши. Гимназију завршио у Пљевљима 1952.године, Завршио математику на Природно-математичком факултету и упоредо физику на Електротехничком факултету у Београду. Докторирао 1960.године Радио на Ракетном институту, Електротехничком факултету и Факултету организационих наука (један од оснивача). Објавио више радова из области операционих истраживања. Добитник је повеље за заслуге у развоју и примени операционих истраживања у Југославији.Објавио је 21 књигу, двије научне монографије и 146 сручних радова.

 

12. - Петровић Драган, рођен 1942.године у косаници, Пљевља. Гимназију завршио у Пљевљима 1960.године, Електротехнички факултет у Београду 1964.године. Магистрирао 1968.године, Докторирао 1977.године. Био у научним знањима асистента, редовног и ванредног професора на Електротехничком факултету. Коаутор је 31 научног рада и више пројеката и студија у земљи и иностранству.

 

13. - Пуповић Миленко, рођен је 1939.године у Влаховићима, Пљевља. Средњу школу и Машински факултет завршио у Нишу. Велики успјех имао је у области проналазаштва. У својој фирми (од 1982.године) МДП“Проналасци“ настало је много проналазака.

 

14. - Свркота Богдан, рођен је 6.новембра 1936.године у Бобову, Пљевља. Гимназију завршио 1956.године у Пљевљима, Биотехнички факултет у Љубљани. Радио у ПД“Пљевља“, Заводу за суптропску културу у Бару, Институту за примјену нуклеарне енергије у пољопривреди, ветеринарстви и шумарству , Савезном министарству за пољопривреду. Докторирао 1973.године у Орлеану. Објавио 25 научних радова и 20 стручних радова из области планирања и развоја пољопривреде. Активно учествује у раду институција у области пољопривреде на домаћем и међународном плану.

 

15. - Ћузовић Р. Душан, рођен ја 4 априла 1928.године, у Отиловићима, Пљевља. Гимназију завршио у Пљевљима 1948.године, Грађевински факултет у Београду. Радно био ангажован у ХЕ Кокин Брод, Водопривреди Црне Горе и Београдском Водоводу и канализацији. Један је од најбољих стручњака концепта канализације у главном граду. Докторирао на Архитектонском факултету у Београду. Био редовни професор на Грађевинском факултету у Новом Саду. Био ангажован у разним научним организацијама везаним за воду и снадбевање водом. Добитник више награда, између осталих Првомајске награде. Објавио више од 40 радова из области пројектовања, урбане хидротехнике и инфраструктуре.

 

16. - Хрковић Касим, рођеен је 1936.године у Задубљу, Пљевља. Средњу рударску школу завршио у Алексинцу, Рударско-геолошки факултет у Београду 1972.године, постдипломске студије 1978. А докторат 1988.године, уз то и двије специјализације. Добитник почасне дипломе из Фонда академика Смирнова у Москви, и њихов научни сарадник. Објавио 1 уџбеник, 5 научних монографија, 28 научних и 30 стручних радова. Професор на Рударско-геолошком факултету у Београду.

 

17. - Филиповић Радивоје, рођен је 18.јануара 1939.године у Љутићима, Пљевља. Завршио гимназију у Пљевљима,Електротехнички факултет у Београду 1961.године. Магистрирао 1967. Године на истом факултету. Радно ангажован на увођењу електронске опреме и средстава информационе технологије у ЈНА,Електронском РЦ СДК (директор) и Водећи пројектант Привредне коморе Југославије. Објавио више од 40 стручних радова из области АОП-а и изградње информационих система.

 

18. - Пиљан А. Иван, рођен 1. Април 1956 године у Пљевљима. Гимназију завршио у Пљевљима 1975 године. Електротехнички фкултет завршио у Београду 1982 године. Магистрирао 2011 године на Факултету за Туризам и угоститељство из Охрида из области осигурања. Докторирао 2013 године на Универзитету за Пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, Економски факултет из области осигурања. Предаје на Високој школи за Пословну Економију и Предузетнишво из Београда, и има  звање доцента. Обавио више научних радова и чланака из области информационих технологија и осигурања.