Joomla Free Template by FatCow Hosting

Пљевљаци у науци

 

1. - Ћировић Мирко, Рођен је 1936.године у Љутићима, Пљевља. Гимназију завршио у Пљевљима , Хемијски факултет у Београду 1963.ггодине.Био стручни сарадник на медицинском факултету. Постдипломске студије завршио 1976.године а докторат 1983.године. Био научни сарадник у Институтима за Биохемију у Београду и Институту за физиологију и биохемију у Сан Петербургу. Аутор и коаутор више од 40 научних радова који су објављивани у реномираним свјетским часописима.

 

2. - Пејовић Мирко, рођен је 5 октобра 1940.године у Глисници, Пљевља, Завршио гимназију у Скопљу, Медицински факултет 1964.године у Скопљу Био запослен у Пљевљима као лекар, Ковину и Београду. Обављао је дужност директора центра за неурозе и гранична стања. Од 1978.године директор института за психијатрију Клиничког центра Србије. Био асистент, ванредни и редовни професор на Медицинском факултету у Београду

 

3. - Чоловић Радоје, рођен 25.јануара 1944.године у Југову, Пљевља. Гимназију у Пљевљима завршио 1963.године, Медицински факултет у Београду 1968.године (просек 9,8). Специјализирао 1976.године, Докторирао 1984.године. Био асистент, доцент, ванредни и редовни професор на Медицинском факултету у Београду 

 

ЉЕКАРИ

 

 

 1. РАДОЈЕ ЧОЛОВИЋ, офтамолог, АКАДЕМИК

 2. МИЛОМИР ГАЧЕВИЋ

 3. МИЛОШ ГАЧЕВИЋ

 4. НЕНАД КУШЉЕВИЋ

 5. СПАСО АНЂЕЛИЋ

 6. ВЕРА ВОЈИНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ

 7. СЛАВИЦА ВРАНЕШ-МИЛАНОВИЋ

 8. МИЛЕ ВРАНЕШ, кардиолог, ванредни професор

 9. ВЕСЕЛИНКА ГРУБАЧИЋ

 10. СРЕТЕН ГРУЈИЧИЋ

 11. БРАНИСЛАВА ДРАГАШЕВИЋ

 12. МИЛА ЖИВОИНОВИЋ ЂОНДОВИЋ

 13. СЛАВОЈКА ЈЕЛОВАЦ ПЕСКО

 14. МИЛАНКО ЛЕКОВИЋ

 15. БОГОЉУБ ПЕРУНИЧИЋ

 16. ЈОВАН ПЕРУНИЧИЋ, кардиолог, ванредни професор

 17. ВЕЛИЗАР ПЕРУНИЧИЋ

 18. РАДМИЛО ТАЊЕВИЋ

 19. МОМЧИЛО ТЕРЗИЋ

 20. МИРКО ПЕЈОВИЋ

 21. МИЛОЈЕ ПРЕРАДОВИЋ